Wat je moet weten over arbeidsdeskundig onderzoek

Als werkgever is het erg handig om een goede arbeidsdeskundige achter de hand te hebben. Er kunnen namelijk situaties voorkomen waarbij het nodig is een arbeidsdeskundig onderzoek van start te laten gaan, bijvoorbeeld op het moment dat een werknemer pech heeft en in een arbeidsongeschikte situatie beland.

Wat houdt arbeidsdeskundig onderzoek in?

Een arbeidsdeskundig onderzoekt de huidige werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Het starten van een onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van inzichten, denk hierbij aan beperkingen, mogelijkheden, geschiktheid van de werkplek en de verdiencapaciteiten van de medewerker.

Tegenwoordig komen je op veel plekken een arbeidsdeskundige tegen, de vraagstukken waar een arbeidsdeskundige mee gaat werken kan sterk uiteenlopen. Een opdracht beschrijving van een arbeidsdeskundig onderzoek kan er ongeveer op deze manier uitzien:

–   Bepalen in hoeverre een werknemer arbeidsongeschikt is.

–   Re-integratie-inspanning van de werknemer tot nu toe beoordelen.

–   Eventuele maatregelen die getroffen moeten worden om de arbeidsongeschikte situatie te bevorderen.

–   Verlies aan arbeidsvermogen vaststellen.

–   Inschatten van bedrijfsschade vanwege de arbeidsongeschikte werknemer.

Het doel van een onderzoek bepalen

Een arbeidsdeskundig onderzoeksdoel wordt vaak bepaald door middel van vier vragen.

–   Kan de werknemer de huidige werkzaamheden nog voeren?

–   Indien de werknemer dit niet kan, is een aanpassing van de werkzaamheden dan mogelijk?

–   Als aanpassen niet mogelijk is, kan de werknemer dan andere werkzaamheden binnen het bedrijf oppakken?

–   Wanneer dit niet het geval is, zou de werknemer dan buiten het bedrijf terecht kunnen?

Geschikt moment tot een arbeidsdeskundig onderzoek

Het kan lastig zijn te bepalen wanneer een onderzoek echt nodig is. Hierbij drie punten om erachter te komen wanneer het opstarten van een onderzoek handig is.

1. Op het moment dat het al snel duidelijk is dat na ziekmelding, terugkeer van de werknemer niet meer mogelijk is.

2. Bij regelmatige ziekmeldingen, waarbij kortdurend verzuim wordt opgebouwd dat snel oploopt tot vele uren.

3. Een onderzoek om met een preventieve maatregel te komen zodat onnodig verzuim wordt voorkomen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.